Projekt

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Budapešť, Maďarsko) a Inštitút Priestorového Plánovania (Bratislava, Slovenská Republika) v rámci Operatívneho programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013 Európskej regionálnej spolupráce v roku 2012 získali podporu pre uskutočnenie projektu „Zlepšenie mobility propagáciou verejnej dopravy na slovensko-maďarskej hranici”. Celkový cieľ projektu je vytvorenie integrovaného verejného dopravného systému v slovensko-maďarskom hraničnom regióne a podpora trvalo udržateľnej dopravy v cezhraničnom cestovaní. Projekt sa začal 1. septembra 2012. a trvá 18 mesiacov.

 

Konkrétne ciele projektu sú nasledujúce:

  • harmonizácia  metód zberu údajov, vytvorenie spoločnej dopravnej databázy;
  • stanovenie cieľov rozvoja dopravy na základe merania dopravného ruchu a počtu cestujúcich, dotazníkov a terénnych výskumov, vypracovanie akčného plánu;
  • analýza dát, budovanie stratégie pre vytvorenie plánu cezhraničnej verejnej dopravy;
  • vypracovanie návrhu na cezhraničné dopravné partnerstvo s účeľom integrovania systémov taríf a cestovných lístkov poskytovateľov dopravných služieb.

Cieľom projektu je tiež  podpora zlepšenia spolupráce  medzi poskytovateľmi dopravných služieb a úradmy kompetentnými v otázkach verejnej dopravy.

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy v maďarskom pohraničí

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory Európskej únie (EÚ) vo výške 380.000 eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Tá sa bude týkať regiónov hraničiacich s Maďarskom.

Zdroj: http://www.svetpriemyslu.sk/domaci/stavebnictvi/16-08-2013/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-v-madarskom-pohrani