Partneri projektu

 

 Inštitút priestorového plánovania

 Inštitút priestorového plánovania, Bratislava je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti územného  plánovania a regionálneho rozvoja.

Inštitút priestorového plánovania bol založený v roku 2001 ako občianske združenie.

Oblasti záujmu
  • urbanizmus a územné plánovanie,
  • regionálne plánovanie,
  • architektúra,
  • ekológia a životné prostredie,
  • geografické informačné systémy.

Inštitút priestorového plánovania zabezpečuje široké spektrum aktivít v oblasti regionálneho rozvoja, životného prostredia, prípravy projektov a územného plánovania.

 

 INSTITUTE FOR TRANSPORT SCIENCES NON-PROFIT LTD.

KTI inštitút pre dopravné vedy je nezisková organizácia so sídlom v Budapešti. Spolu s jeho predchodcami má KTI viac ako 70 rokov skúseností s plánovaním dopravy a výskumnými projektami vrátane stovky národných výskumných projektov a mnoţstva EU financovaných projektov. Výskumníci inštitútu sa zúčastnili v 25 EU RTD rámcových projektoch a 13 COST investičných projektoch s medzinárodnými partnermi. KTI bolo zodpovedné za účasť v INTERREG IIIC projekte ECO4LOG. KTI sa zúčastnilo aj na SCENES a SCENARIONS projektoch, ktoré fiancovala EU pre vytvorenie komplexného dopravného modelu. V súčasnosti je KTI zúčasntnený v South East Europe (SEE) programme ako externý expert v projekte WATERMODE. KTI sa vo významnej miere podieľa na projektoch podporovaných EÚ v juhovýchodnej a strednej Európe a na maďarsko-srbských, maďarsko-rakúskych a maďarsko-slovenských cezhraničných programoch a rámcovom výskumnom programe FP7.

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Je potrebný rozvoj verejnej dopravy v prihraničných regiónoch

Patince. V Patinciach sa konala záverečná konferencia projektu „Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne“. Celkovým cieľom programu, ktorý sa začal 1. septembra 2012. a trval osemnásť mesiacov, bol vypracovanie zlúčeného systému verejnej dopravy v slovensko – maďarskom pohraničnom regióne.

Tlačovú konferenciu tohoto stretnutia si môžete pozrieť tu:

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/93?date=02.06.2014

http://www.hirek.sk/video/20140605202909/Fejleszteni-kell-a-tomegkozlekedest-a-hatarmenti-tersegben.html

ŵȽ޹˾