Partneri projektu

 

 Inštitút priestorového plánovania

 Inštitút priestorového plánovania, Bratislava je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti územného  plánovania a regionálneho rozvoja.

Inštitút priestorového plánovania bol založený v roku 2001 ako občianske združenie.

Oblasti záujmu
  • urbanizmus a územné plánovanie,
  • regionálne plánovanie,
  • architektúra,
  • ekológia a životné prostredie,
  • geografické informačné systémy.

Inštitút priestorového plánovania zabezpečuje široké spektrum aktivít v oblasti regionálneho rozvoja, životného prostredia, prípravy projektov a územného plánovania.

 

 INSTITUTE FOR TRANSPORT SCIENCES NON-PROFIT LTD.

KTI inštitút pre dopravné vedy je nezisková organizácia so sídlom v Budapešti. Spolu s jeho predchodcami má KTI viac ako 70 rokov skúseností s plánovaním dopravy a výskumnými projektami vrátane stovky národných výskumných projektov a mnoţstva EU financovaných projektov. Výskumníci inštitútu sa zúčastnili v 25 EU RTD rámcových projektoch a 13 COST investičných projektoch s medzinárodnými partnermi. KTI bolo zodpovedné za účasť v INTERREG IIIC projekte ECO4LOG. KTI sa zúčastnilo aj na SCENES a SCENARIONS projektoch, ktoré fiancovala EU pre vytvorenie komplexného dopravného modelu. V súčasnosti je KTI zúčasntnený v South East Europe (SEE) programme ako externý expert v projekte WATERMODE. KTI sa vo významnej miere podieľa na projektoch podporovaných EÚ v juhovýchodnej a strednej Európe a na maďarsko-srbských, maďarsko-rakúskych a maďarsko-slovenských cezhraničných programoch a rámcovom výskumnom programe FP7.

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy pri maďarsko-slovenských štátnych hraniciach

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory EÚ vo výške 380 tisíc eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Dve inštitúcie uchádzajúce sa o pomoc získali podporu na realizáciu projektu za účelom zlepšenia mobility v pohraničnom regióne v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko. Spolupracujúci partneri vytvárajú stratégiu, pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti a vypracujú akčný plán na rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy po viac ako 600 kilometrovom úseku maďarsko-slovenských hraníc.

Zdroj: http://www.kosickespravy.sk/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-pri-madarsko-slovenskych-statnych-hraniciach