vypracovanie akčného plánu.

Dosiahnutie všeobecného strategického cieľa v jednotlivých skúmaných pilotných regiónoch si vyžaduje trochu rozličné scenáre a akčné plány.

Práve preto v nasledujúcej časti opíšeme tieto špeciálne požiadavky z troch aspektov: čo treba/čo je účelné urobiť:

  • Na zlepšenie železničných spojov
  • Na zlepšenie cestných spojov, so zvláštnym dôrazom na autobusové spoje
  • V záujme zlepšenia intermodality a komodality.

Pre každý mikroregión bol vytvorený samostatný akčný plán, ktorý obsahuje projektové návrhy. Projekty sú zoskupené do niekoľkých prioritných oblastí:

Győr-Dunajská Streda:

Komárom-Komárno: 

Esztergom-Štúrovo:

Gönc-Košice:

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Je potrebný rozvoj verejnej dopravy v prihraničných regiónoch

Patince. V Patinciach sa konala záverečná konferencia projektu „Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne“. Celkovým cieľom programu, ktorý sa začal 1. septembra 2012. a trval osemnásť mesiacov, bol vypracovanie zlúčeného systému verejnej dopravy v slovensko – maďarskom pohraničnom regióne.

Tlačovú konferenciu tohoto stretnutia si môžete pozrieť tu:

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/93?date=02.06.2014

http://www.hirek.sk/video/20140605202909/Fejleszteni-kell-a-tomegkozlekedest-a-hatarmenti-tersegben.html