rozvoj plánovania cezhraničnej dopravy – pilotné činnosti

Pri vymedzení skúmanej oblasti sme zobrali do úvahy predovšetkým oblasti a obce, ktoré sú najviac dotýkané cezhraničnou verejnou dopravou. Hoci „oblasť vplyvu” projektu je celá dĺžka slovensko-maďarských hraníc, hlbšiu analýzu sme vykonávali len pre štyri mikroregióny:

  • Győr – Dunajská Streda,
  • Komárom – Komárno
  • Esztergom – Štúrovo
  • Gönc – Košice

pretože aj súčasne existujúce služby cezhraničnej verejnej dopravy ovplyvňujú hranice skúmaného územia v pohraničnej oblasti. Avšak v záujme toho, aby sme predstavili súčasnú situáciu a príležitosti do budúcnosti, je potrebné skúmať aj tie body hraničných priechodov, kde momentálne neexistujú žiadne služby verejnej dopravy medzi dvomi stranami hraníc. Tieto pohraničné body sú napríklad mosty na Ipli medzi Esztergomom a Balassagyarmatom ako aj Sátoraljaújhely v oblasti Košíc.

Kapitoly štúdie analyzujúce spoločensko-ekonomickú situáciu koncentrujú na štyri hore uvedené regióny. Samozrejme krátko sa dotýkame aj tých pohraničných oblastí, v ktorých sme neuskutočnili hĺbkový zber dát. 

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy v maďarskom pohraničí

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory Európskej únie (EÚ) vo výške 380.000 eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Tá sa bude týkať regiónov hraničiacich s Maďarskom.

Zdroj: http://www.svetpriemyslu.sk/domaci/stavebnictvi/16-08-2013/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-v-madarskom-pohrani