vytvorenie databázy s informáciami o cezhraničnej doprave

Bola vytvorená spoločná jednotná geografická databáza slovenského a maďarského územia (vrátane dopravných obvodov).

Na základe spoločnej databázy údajov o cezhraničných slovensko-maďarských dopravných väzbách boli v rámci projektu vytvorené mapové výstupy. Tieto predstavujú vizualizované výsledky prieskumov, ktoré sa uskutočnili na oboch stranách hranice na jeseň 2013 (jeden pracovný deň a jeden víkendový deň) – viď obrázky nižšie.

Tieto mapy boli vytvorené v prostredí ArcGIS od spoločnosti ESRI.

Ich ďalší rozvoj je plánovaný v rámci nasledovného projektu – Transhusk Plus, v rámci ktorého bude vytvorený systém na vizualizáciu výsledkov dopravných prieskumov, ktorý bude prístupný cez internet.

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy v maďarskom pohraničí

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory Európskej únie (EÚ) vo výške 380.000 eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Tá sa bude týkať regiónov hraničiacich s Maďarskom.

Zdroj: http://www.svetpriemyslu.sk/domaci/stavebnictvi/16-08-2013/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-v-madarskom-pohrani