vytvorenie databázy s informáciami o cezhraničnej doprave

Bola vytvorená spoločná jednotná geografická databáza slovenského a maďarského územia (vrátane dopravných obvodov).

Na základe spoločnej databázy údajov o cezhraničných slovensko-maďarských dopravných väzbách boli v rámci projektu vytvorené mapové výstupy. Tieto predstavujú vizualizované výsledky prieskumov, ktoré sa uskutočnili na oboch stranách hranice na jeseň 2013 (jeden pracovný deň a jeden víkendový deň) – viď obrázky nižšie.

Tieto mapy boli vytvorené v prostredí ArcGIS od spoločnosti ESRI.

Ich ďalší rozvoj je plánovaný v rámci nasledovného projektu – Transhusk Plus, v rámci ktorého bude vytvorený systém na vizualizáciu výsledkov dopravných prieskumov, ktorý bude prístupný cez internet.

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Je potrebný rozvoj verejnej dopravy v prihraničných regiónoch

Patince. V Patinciach sa konala záverečná konferencia projektu „Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne“. Celkovým cieľom programu, ktorý sa začal 1. septembra 2012. a trval osemnásť mesiacov, bol vypracovanie zlúčeného systému verejnej dopravy v slovensko – maďarskom pohraničnom regióne.

Tlačovú konferenciu tohoto stretnutia si môžete pozrieť tu:

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/93?date=02.06.2014

http://www.hirek.sk/video/20140605202909/Fejleszteni-kell-a-tomegkozlekedest-a-hatarmenti-tersegben.html

Inowdesign.com