identifikácia problémov a vypracovanie spoločnej výskumnej metódy;

Predbežné zisťovanie situácie a dosah projektu

V rámci projektu sme identifikovaním problémov vytvorili základný pilier stratégie rozvoja v oblasti rozvíjania cezhraničnej verejnej dopravy v maďarsko-slovenskej relácii a vypracovali sme spoločnú metodiku výskumu.

Keďže dĺžka spoločnej maďarsko-slovenskej hranice presahuje 650 km, náš prieskum sme uskutočnili v regiónoch a usadlostiach, ktoré slúžili ako vzorky. Ide o nasledujúce okresy:

  • Győr – Dunajská Streda,
  • Komárom – Komárno
  • Esztergom – Štúrovo
  • Gönc – Košice

Vypracovanie spoločnej výskumnej metodiky

So zreteľom na to, že Ústav pre výskum dopravy (KTI – Közlekedéstudományi Intézet) má v oblasti získavania informácií ohľadom prieskumu cestovných zvyklostí a získavania podkladových informácií k predstavám o rozvoji sietí skúsenosti z niekoľkých desaťročí, účastníci projektu spoločnú metodiku prijali na základe návrhov KTI. Do tejto práce sme samozrejme zapojili aj spolupracovníkov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá má tiež bohaté skúsenosti a podiela sa na riešení úloh na území Slovenska.  

Okrem otázky spoločne používaných dotazníkov sme v rámci metodiky určili aj to, že kde, kedy a zohľadnením akých technických detailov dôjde k realizácii ankiet. Samozrejme pripustili sme možnosť určitých rozdielov v dôsledku odlišných miestnych svojrázností a bádateľských tradícií, ktoré však podstatu výraznejšie neovplyvňujú.   

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Je potrebný rozvoj verejnej dopravy v prihraničných regiónoch

Patince. V Patinciach sa konala záverečná konferencia projektu „Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne“. Celkovým cieľom programu, ktorý sa začal 1. septembra 2012. a trval osemnásť mesiacov, bol vypracovanie zlúčeného systému verejnej dopravy v slovensko – maďarskom pohraničnom regióne.

Tlačovú konferenciu tohoto stretnutia si môžete pozrieť tu:

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/93?date=02.06.2014

http://www.hirek.sk/video/20140605202909/Fejleszteni-kell-a-tomegkozlekedest-a-hatarmenti-tersegben.html

Inowdesign.com