Projekt

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Budapešť, Maďarsko) a Inštitút Priestorového Plánovania (Bratislava, Slovenská Republika) v rámci Operatívneho programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013 Európskej regionálnej spolupráce v roku 2012 získali podporu pre uskutočnenie projektu „Zlepšenie mobility propagáciou verejnej dopravy na slovensko-maďarskej hranici”. Celkový cieľ projektu je vytvorenie integrovaného verejného dopravného systému v slovensko-maďarskom hraničnom regióne a podpora trvalo udržateľnej dopravy v cezhraničnom cestovaní. Projekt sa začal 1. septembra 2012. a trvá 18 mesiacov.

 

Konkrétne ciele projektu sú nasledujúce:

  • harmonizácia  metód zberu údajov, vytvorenie spoločnej dopravnej databázy;
  • stanovenie cieľov rozvoja dopravy na základe merania dopravného ruchu a počtu cestujúcich, dotazníkov a terénnych výskumov, vypracovanie akčného plánu;
  • analýza dát, budovanie stratégie pre vytvorenie plánu cezhraničnej verejnej dopravy;
  • vypracovanie návrhu na cezhraničné dopravné partnerstvo s účeľom integrovania systémov taríf a cestovných lístkov poskytovateľov dopravných služieb.

Cieľom projektu je tiež  podpora zlepšenia spolupráce  medzi poskytovateľmi dopravných služieb a úradmy kompetentnými v otázkach verejnej dopravy.

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Je potrebný rozvoj verejnej dopravy v prihraničných regiónoch

Patince. V Patinciach sa konala záverečná konferencia projektu „Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne“. Celkovým cieľom programu, ktorý sa začal 1. septembra 2012. a trval osemnásť mesiacov, bol vypracovanie zlúčeného systému verejnej dopravy v slovensko – maďarskom pohraničnom regióne.

Tlačovú konferenciu tohoto stretnutia si môžete pozrieť tu:

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/93?date=02.06.2014

http://www.hirek.sk/video/20140605202909/Fejleszteni-kell-a-tomegkozlekedest-a-hatarmenti-tersegben.html

ŵȽ޹˾