szcenárió építés és tesztelés, stratégiaalkotás

A startégia alkotás keretében kitűzött célok szerkezete a következő célok rendszeréből áll:

 • globális cél, amelynek megfogalmazása a közös, határon átnyúló stratégia szintjén történik,
 • specifikus célok, amelyek megfogalmazása az egyes részterületek szintjén történik (fenntartható mobilitás megoldások, komfortos utazás, a közlekedési szolgáltatások népszerűsítése, illetve az adminisztratív, jogi és pénzügyi keretek) és az egész projekt stratégiai céljait képviselik,
 • operatív célok, amelyek az egyes mikrorégiók (Győr – Dunaszerdahely, Komárom – Komárno, Esztergom – Párkány és Abaúj-Hegyköz – Košice) szintjén megjelenő specifikus céloknak felelnek meg.

Globális cél: Mobilitás növelése a közforgalmú közlekedésben 15 százalékkal 2020 évig

Specifikus cél 1: Fenntartható mobilitási kínálat növelése 

Leírás: Ezt a specifikus célt négy operációs cél teljesíti, amelyek minden mikrorégió számára különbözőek. Ezek a következők:

 • o.c.1.1 Intenzívebb közlekedési összeköttetés Győr – Dunaszerdahely régióban,
 • o.c.1.2 Színesebb közforgalmú közlekedési kínálat Komárom – Komárno régióban,
 • o.c.1.3 Változatosabb közforgalmú közlekedési kínálat Esztergom – Párkány régióban,
 • o.c.1.4 Közlekedési lehetőségekbővítése Abaúj-Hegyköz – Kosice régióban.

Magyarázat: A stratégia globális céljának teljesítéséhez szükséges, hogy a fennálló közforgalmú közlekedési kínálat minden egyes régióban növekedjen. A gazdagabb és intenzívebb kínálat feltétele annak, hogy növekedjen közforgalmú közlekedés vonzereje az utazók szemében. 

Javaslat: konkrét, a kitűzött cél teljesítését segítő projekteket javaslunk. Ezek konkrétan a

 • Jelenlegi közforgalmú közlekedés kínálat növelése” és
 • Közlekedési szövetség létrehozása” az érintett régiókban, illetve
 • Új turisztikai vonalak létrehozása”a Komárom – Komárno, Esztergom – Párkány és Abaú-Hegyköz – Košice régióban.

Specifikus cél 2: Magasabb minőségű utazás

Leírás: A specifikus cél részei az

 • o.c.2.1 Hatékonyabb utazási kínálat Győr – Dunaszerdahely régió számára,
 • o.c.2.2 Optimalizált közlekedési kínálat Komárom – Komárno régió számára,
 • o.c.2.3 Vonzóbb utazási ajánlat az utasok számára az Esztergom – Párkány régióban,
 • o.c.2.4 Kényelmesebbutazás az Abaúj-Hegyköz – Košice régióban.

Magyarázat: A közforgalmú közlekedés mobilitás növelésének kulcsfontosságú területe a megfelelő szintű utazási komfort nyújtása. A különböző kiegészítő szolgáltatások nyújtása a meghatározott normák betartásának hangsúlyozásával fontos tényező, ami befolyásolja az utazóközönség választását az egyéni, és a közforgalmú közlekedés között.

Javaslat: Ehhez a specifikus célhoz is több projektet ajánlunk.

 • Autóbusz-, és vonat menetrendek összehangolása mind a négy régióban”,
 •  „Optimalizált közösségi közlekedés Komárom – Komárno térségében”,
 •  „Autóbusz állomás revitalizációja Párkány központjában”,
 • „Vasútállomás előtti tér revitalizációja Párkányban az Esztergom – Párkány mikrorégióban”, valamint a
 • „Meglévő Abaúj-Hegyköz –  Košice vasúti összeköttetés korszerűsítése”.    

 

Specifikus cél 3: Közforgalmú közlekedési szolgáltatások célzott népszerűsítése

Leírás: A specifikus cél az alábbiakat foglalja magába:

 • o.c.3.1 Információ szolgáltatás javítása az utazóközönség számára minden régióban,
 • o.c.3.2 Vonzóbb ajánlat az utazóközönség számára minden régióban.

Magyarázat: A cél elérése érdekében különösen fontos, hogy növekedjen a közforgalmú közlekedés használatának ismertsége az adott régiók utazóközönségében. A közforgalmú közlekedésbe további utasok bevonása érdekében ezért szükséges olyan marketing eszközök alkalmazása, amelyek révén ez a cél elérhető. 

Javaslat: Ennek érdekében a következő projekteket javasoljuk.

 • „Marketing kampány kidolgozása autóbuszos utazás támogatására” minden régióban,
 • „Információtáblás tájékoztatási rendszer kiépítése”, valamint
 • „Egységes marketing termék” minden régióban,
 • „Információs kampány” minden régióban.

Specifikus cél 4: Kedvezőbb szervezeti, jogi és pénzügyi feltételek a közlekedés területén

Leírás: Ez a specifikus cél a következő operatív célokból áll,

 • o.c.4.1 „Közforgalmú közlekedés rugalmasabb finanszírozása” minden régióban,
 • o.c.4.2 „Intenzívebb határon átnyúló együttműködés” minden régióban,
 • o.c.4.3 „Biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedés” minden régióban
 • o.c.4.4 „Gyorsabb elérhetőség az Abaúj-Hegyköz – Košice régió számára”.

Magyarázat: A kitűzött mobilitási szint eléréséhez fontos a meglévő a közösségi közlekedés szervezeti, jogi és pénzügyi feltételeinek módosítása, és újak létrehozása.

Javaslat: Ezen a területen is több projektet javaslunk.

 • „Támogatási séma kidolgozása és alkalmazása a közforgalmú közlekedés fejlesztés számára”,
 • „A határon átnyúló közforgalmú közlekedés akadályait feltáró tanulmány kidolgozása”,
 • „Memorandum a határom átnyúló közösségi közlekedés támogatására”,
 • „Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása EUROREGIO buszjáratok bevezetéséhez”,
 • „Integrált közlekedési rendszer kialakítása” mindegyik határmenti régióban,
 • „Tanulmány kidolgozása Komárom – Komárno az Esztergom és Párkány városok közlekedési rendszeréről”. 

A célcsoportok, amelyek számára meghatároztuk a stratégiát, a következők: a vizsgálatokba bevont, határon átnyúló területek lakossága, valamint a határon átnyúló térségek között rendszeresen közlekedő egyéb utasok. Súlyponti célcsoport ezen belül a bevont régiók legnagyobb városainak lakossága. Ezen felül, illetve mellett természetesen az érintett települések önkormányzatai, azok képviselői, az érdekelt közlekedési társaságok valamint munkáltatók.

Kérdőív a magyar-szlovák határon átnyúló utazásokról

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a  „Mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén” elnevezésű projektünk sikeres megvalósítást követően a végső fázisába érkezett.

 

A projekt ezen szakaszában nagy örömmel fogadjuk, amennyiben a következő kérdőív kitöltésével hozzájárul munkánkhoz.

 

A kérdőív ide kattintva érhető el. 

 

Szíves közreműködését megköszönve,

a projekt megvalósításáért felelős partnerek:

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az Inštitút Priestorového Plánovania (Pozsony, Szlovákia) 

Induljanak buszok és vonatok a határmentén!

Fejleszteni kell a tömegközlekedést a szlovák-magyar határ mentén több száz kilométeres sávban Soprontól Kassáig. A tervezés és a lakossági közlekedési igények felmérése egy uniós pályázatnak köszönhetően ma elkezdődött.

 

Inowdesign.com