közös határon átnyúló célok meghatározása

A kutatás elején megfogalmazott cél a Mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén”.

A SWOT analízis alapján több szempontból számba vettük a problémákat, azok egymásra épülését, illetve azt is, hogy milyen szinten lehet feltételezni azok megoldását, továbbá, hogy kik járhatnak az élen a feltárt problémák megoldásában.

Az egyes problémákra reflektálóan összeállított lehetséges/szükséges célkitűzések, illetve intézkedések köre a következőkből áll össze:

Jövőkép meghatározása 

A helyzetfeltárás, a felmérések és interjúk, az elkészült SWOT analízisek, problémafák és probléma-cél mátrixok alapján meghatároztuk azt a jövőképet, amely egyben kijelöli az egyes térségekben elérendő célokat és a stratégiát is. A továbbiakban ezt foglaljuk össze.

 • A két ország közforgalmú közlekedési rendszerei összekapcsolódnak és egyrészt egységes helyi (Komárom-Komárno között, Esztergom- Šturovo között),
 • illetve elővárosi jellegű közlekedés jön létre (Košice és az Abaúj-Hegyközi járás, illetve Győr és Dunajska Streda térségének települései) sűrű és gyors összeköttetést teremtve a városok és az agglomerációik között.
 • Az autóbusz járatok ütemes menetrenddel, 5-23 óra közötti üzemidőben közlekednek; az utasok korszerű, alacsonypadlós, légkondicionált járművekkel utazhatnak.
 • A térség szolgáltatói tarifaközösségben működnek, ami azt jelenti, hogy a tarifarendszerük összehangolt, ugyanarra a távolságra, vagy relációra szolgáltatótól függetlenül ugyanannyiba kerülnek a jegyek és bérletek.
 • A jegyek és bérletek interneten és mobileszközökön is megválthatók, s azokat minden szolgáltató forgalmazza.
 • A határtérségi szolgáltatók közös ajánlata a HUSKcard, amellyel egy napon belül korlátlan számú utazás megtehető a határtérségben szolgáltatók regionális járatain. A HUSKcard nem csak a helyközi közforgalmú közlekedési járatokon biztosít korlátlan utazási lehetőséget, hanem a járat által érintett települések helyi közlekedési eszközein is érvényesek. A HUSKcard elektronikus jegyként feltölthető bármely szolgáltató elektronikus kártyájára vagy mobiltelefonra.
 • Az utasok utazásaikatszámítógépen és mobil eszközökön is megtervezhetik, s az interneten valós idejű információkat kapnak a járművek hollétéről és a várható indulási és érkezési időkről.
 • A fontosabb vasúti és autóbuszmegállókban, valamint a járműveken elektronikus kijelzőkről kapnak az utasok valós idejű tájékoztatást a járatok érkezéséről, indulásáról, az esetleges alternatív utazási lehetőségekről, illetve problémákról.
 • A térségre vonatkozóan egységes megjelenéssel publikálják a menetrendeket, állomási tájékoztató anyagokat, szórólapokat, hirdetéseket, ezáltal is hangsúlyozva a térségi együttműködést, összehangolt szolgáltatást.
 • Általánossá válik a határon átnyúló ingázás, különösen munkavállalási és iskolába járási céllal.
 • A vizsgált régiók közötti gazdasági, társadalmi, üzleti és kulturális kapcsolatok fejlődését nagyban elősegíti a közösségi közlekedés fejlesztése.

Ennek a közel sem utópisztikus jövőképnek az eléréséhez – amelynek megvalósításához persze több évre van szükség – nem csak a közlekedés fejlesztése szükséges, hanem mindenek előtt a külső környezet változása (pl. jogszabályok, gazdasági fejlettség, demográfiai viszonyok stb), amelyek hatása meghatározó a közlekedési igényekre és hálózatra.

A fenntartható mobilitás és a fenntartható turizmus továbbra is kiemelt területei az Europe 2020 stratégiának.

A TransHUSK projekt által érintett régiók kiváló feltételekkel rendelkeznek ahhoz, hogy azokban fejlesszék a turizmust. Bővelkednek természeti, kulturális és történelmi nevezetességekben, látnivalókban, amelyekre támaszkodva széles körű turisztikai kínálatot lehet kialakítani, s amihez kapcsolódóan egyéb tevékenységek is fejleszthetők. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy az érintett régiók egyéb területeken meglévő növekedési potenciálja most sem teljesen kihasznált. Ez többek között abból is következik, hogy nem minden szempontból megfelelő az elérhetőségük, vagy pedig hiányoznak a megfelelő információk, emiatt nem irányul megfelelő figyelem ezekre a területekre.

Mindezen ismeretek és az általános stratégiai célkitűzések alapján a TransHUSK projektben azt a stratégiai célkitűzést fogalmazhatjuk meg ennek alapján, hogy

növekedjen a határon átmenő közlekedési forgalomban a közforgalmú közlekedés aránya.

Ezáltal javulhatnak a fenntartható növekedés feltételei, hiszen köztudott, hogy a közforgalmú közlekedés – ugyanakkora utazási teljesítményt véve figyelembe – jóval kevésbé károsítja a természeti környezetet, mint az egyéni közlekedési módok. Ennek a stratégiai célnak az elérése érdekében részben a szolgáltatók, részben a szolgáltatást igénybe vevők szemszögéből nézve számos ponton kell és lehet javítani a már ma is működő folyamatokat, illetve kell és lehet újakat megvalósítani. Ehhez természetesen biztosítani kell a megfelelő feltételeket is.

Kérdőív a magyar-szlovák határon átnyúló utazásokról

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a  „Mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén” elnevezésű projektünk sikeres megvalósítást követően a végső fázisába érkezett.

 

A projekt ezen szakaszában nagy örömmel fogadjuk, amennyiben a következő kérdőív kitöltésével hozzájárul munkánkhoz.

 

A kérdőív ide kattintva érhető el. 

 

Szíves közreműködését megköszönve,

a projekt megvalósításáért felelős partnerek:

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az Inštitút Priestorového Plánovania (Pozsony, Szlovákia) 

A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén - kisalfold.hu

"A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén" címmel tartottak konferenciát 2013. február 13-án 9.30 órai kezdettel Győrben, a Kereskedelmi és Iparkamara épületében.

Inowdesign.com