közlekedés keresleti modelljéhez közös módszertan kidolgozása, SWOT analízis

A helyzetelemzés eredményei és az általános fejlesztési tervek, együtt az érintett lakosság közlekedési szokásainak és igényeinek ismeretével biztosítják a megalapozott SWOT analízisek, problémafák és probléma-cél mátrixok elkészítését. Mindezeknek az információknak az alapján készültek el a határon átnyúló közforgalmú közlekedési szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó lehetséges szcenáriók.

A vizsgált terület a meglévő határon átnyúló közforgalmú közlekedést alapul véve négy, egymástól földrajzilag jól elkülöníthető, gazdasági helyzetüket tekintve is eltérő jellemzőkkel rendelkező kisebb térségre terjed ki, ennek megfelelően a SWOT analízist is először pilot régiónként külön-külön készítettük el. Ezt követően azonban a hasonlóságok alapján több változatban is összevont elemzéseket is készítettünk, illetve többféle megközelítésben végeztük el a helyzetelemzést.

A pilot régiónként elkészített SWOT analízisek megtekintéséért, kérjük, olvassa el a projekt keretében elkészített Záró Tanulmányt.

Az egyes régiókra elkészült SWOT analízisek egybevetése alapján kirajzolódik, hogy az elemek egy része általános, mindegyik magyar-szlovák határ menti kisebb régióra igaz, más részük azonban csak egy, vagy néhány kisebb térségre jellemző.

  • Az előbbi, általános csoportba alapvetően azok a tényezők tartoznak, amelyek országos szinten jelentenek erősséget-gyengeséget-lehetőséget-veszélyt. Az ilyen tényezők természetesen országos szinten kezelhetők, illetve kezelendők. Ezek közül talán a legfontosabbak a szabályozási környezetet érintő kérdések, vagy a kormányközi együttműködést segítő, erősítő struktúrák létrehozása, illetve működtetése.
  • Ugyanakkor a helyi szinten, vagy csak szűkebb régiót érintő tényezők esetében elengedhetetlen a helyi szintű döntéshozók, érintettek és aktorok bevonása.

Az elkészült SWOT analízisek alapján, felhasználva az érintett önkormányzatokkal, közforgalmú közlekedési szolgáltatókkal és munkaadókkal készített interjúk tapasztalatait is, készítettük el projektünk problémafáit. Ennek során a tényezőket több szempont szerint és több, egymásra épülő szinten csoportosítottuk annak szem előtt tartásával, hogy végeredményben mindannyian hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar-szlovák határ mentén fekvő régiók között igen alacsony intenzitásúak a közforgalmú közlekedési kapcsolatok.

A problémákat részben főbb közvetlen okok szerint rendeztük egymáshoz, részben pedig abból a szempontból vizsgáltuk, hogy az érintettek melyik csoportja, illetve milyen szinten képes a megoldás érdekében cselekedni, illetve döntéseivel beavatkozni. Ez utóbbi megközelítés során kellett azt is megállapítanunk, hogy a problémák egy része – ezen a szinten – érdemben nem befolyásolható, illetve, nem ehhez a projekthez kapcsolódóan kell kezelni.

Az alábbi táblázatban foglalhatóak össze röviden a SWOT analízis által feltárt általános problémák:

Kérdőív a magyar-szlovák határon átnyúló utazásokról

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a  „Mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén” elnevezésű projektünk sikeres megvalósítást követően a végső fázisába érkezett.

 

A projekt ezen szakaszában nagy örömmel fogadjuk, amennyiben a következő kérdőív kitöltésével hozzájárul munkánkhoz.

 

A kérdőív ide kattintva érhető el. 

 

Szíves közreműködését megköszönve,

a projekt megvalósításáért felelős partnerek:

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az Inštitút Priestorového Plánovania (Pozsony, Szlovákia) 

A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén - kisalfold.hu

"A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén" címmel tartottak konferenciát 2013. február 13-án 9.30 órai kezdettel Győrben, a Kereskedelmi és Iparkamara épületében.

Inowdesign.com