problémák azonosítása és közös kutatási metódus kidolgozása;

Előzetes helyzetfeltárás és a projekt hatásterülete

A projekt keretében a magyar-szlovák határon átnyúló közösségi közlekedési kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó stratégia alappilléreként a problémákat azonosítottuk, valamint kidolgoztuk a közös kutatási módszertant.

Mivel a magyar – szlovák közös határ több mint 650 km hosszú, vizsgálatainkat minta térségekre és településekre végeztük el. Ezek a következő járásokat foglalták magukban:

  • Győr – Dunaszerdahely,
  • Komárom – Révkomárom
  • Esztergom – Párkány
  • Gönc – Kassa

Közös kutatási módszertan kidolgozása

Tekintve, hogy a KTI Közlekedéstudományi Intézet több évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik utazási szokások, illetve a hálózatfejlesztési elképzelések megalapozását szolgáló információk felmérésére, a közös módszertant is a KTI javaslatai alapján fogadták el a projektben résztvevő intézmények. Ebbe a munkába természetesen bevontuk a szintén számos tapasztalattal rendelkező, és a munka Szlovákiában végzendő feladataiban közreműködő Žilinská Univerzita v Žiline (Zsolnay Egyetem) munkatársait is.

A módszertanban meghatároztuk a közösen használandó kérdőíveken felül azt is, hogy a kérdezéseket hol, mikor és milyen technikai részletek figyelembe vételével fogjuk lebonyolítani. Természetesen a két ország eltérő helyi sajátosságai, kutatási hagyományai miatt bizonyos, a lényeget érdemben nem befolyásoló különbségeket megengedtünk.

Kérdőív a magyar-szlovák határon átnyúló utazásokról

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a  „Mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén” elnevezésű projektünk sikeres megvalósítást követően a végső fázisába érkezett.

 

A projekt ezen szakaszában nagy örömmel fogadjuk, amennyiben a következő kérdőív kitöltésével hozzájárul munkánkhoz.

 

A kérdőív ide kattintva érhető el. 

 

Szíves közreműködését megköszönve,

a projekt megvalósításáért felelős partnerek:

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az Inštitút Priestorového Plánovania (Pozsony, Szlovákia) 

Stratégia készül a magyar-szlovák határ menti tömegközlekedés fejlesztésére

Tömegközlekedés-fejlesztési stratégiát dolgoz ki közösen a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a pozsonyi Területfejlesztési Intézet 380 ezer eurós európai uniós támogatásból - mondta Siska Miklós projektvezető. A határ menti mobilitás elősegítésére irányuló projektre a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében nyerte el a támogatást a két pályázó intézmény. Az együttműködő partnerek stratégiát alkotnak, megvalósíthatósági vizsgálatot készítenek és akciótervet dolgoznak ki a több mint 600 kilométer hosszú magyar-szlovák határon átnyúló közösségi közlekedési kapcsolatok fejlesztésére - ismertette Siska Miklós. (MTI)

forrás: sunshinefm.hu

Inowdesign.com