The Project

KTI Institute for Transport Sciences Non-Profit Ltd. and Institute of Spatial Planning (Bratislava, Slovakia) were awarded in 2012 to implement the project “Improving mobility in the Hungarian-Slovakian region by development of public transport” within the framework of Hungary-Slovakia Cross-border Cooperation Program 2007-2013. The overall objectives of the project are the creation of an integrated public transport system in the Slovakian-Hungarian border region and the support of sustainable transport in the cross-border regions. The project started on 1 September 2012 and lasts for 18 months.

The concrete objectives of the projects are as follows:

  • harmonisation of data collecting methodology, set up of a common transport database;
  • defining transport development objectives based on traffic and passenger surveys, household and border interviews; creation of an Action Plan;
  • data analysis, creation of strategy for a cross-border public transport plan;
  • elaboration of a proposal regarding on the creation of a cross-border transport alliance.

The project at the same time aims to support the cooperation between transport service operators and public transport authorities.

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy pri maďarsko-slovenských štátnych hraniciach

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory EÚ vo výške 380 tisíc eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Dve inštitúcie uchádzajúce sa o pomoc získali podporu na realizáciu projektu za účelom zlepšenia mobility v pohraničnom regióne v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko. Spolupracujúci partneri vytvárajú stratégiu, pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti a vypracujú akčný plán na rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy po viac ako 600 kilometrovom úseku maďarsko-slovenských hraníc.

Zdroj: http://www.kosickespravy.sk/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-pri-madarsko-slovenskych-statnych-hraniciach

Inowdesign.com