Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy pri maďarsko-slovenských štátnych hraniciach

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory EÚ vo výške 380 tisíc eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Dve inštitúcie uchádzajúce sa o pomoc získali podporu na realizáciu projektu za účelom zlepšenia mobility v pohraničnom regióne v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko. Spolupracujúci partneri vytvárajú stratégiu, pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti a vypracujú akčný plán na rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy po viac ako 600 kilometrovom úseku maďarsko-slovenských hraníc.

Zdroj: http://www.kosickespravy.sk/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-pri-madarsko-slovenskych-statnych-hraniciach

Fejleszteni kell a tömegközlekedést a határmenti térségben

Pat. Patfürdőn tartották meg a „Mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés révén” című projekt zárókonferenciáját. A 2012. Szeptember 1-jétől tizennyolc hónapon át tartó program általános célja egy összevont közösségi közlekedési rendszer kifejlesztése volt a magyar-szlovák határmenti régióban.

Forrás: www.hirek.sk/

 

Inowdesign.com