Contact

Július Hanus, director
(Inštitút Priestorového Plánovania)
  • Telephone: +421 (0) 2 54 789 502
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Miklós Siska Dr., project manager
(KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft)
  • Telephone: +36 1 371 5838
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy pri maďarsko-slovenských štátnych hraniciach

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory EÚ vo výške 380 tisíc eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Dve inštitúcie uchádzajúce sa o pomoc získali podporu na realizáciu projektu za účelom zlepšenia mobility v pohraničnom regióne v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko. Spolupracujúci partneri vytvárajú stratégiu, pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti a vypracujú akčný plán na rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy po viac ako 600 kilometrovom úseku maďarsko-slovenských hraníc.

Zdroj: http://www.kosickespravy.sk/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-pri-madarsko-slovenskych-statnych-hraniciach

Inowdesign.com