elaboration of an Action Plan

In order to reach general strategic objective different scenarios and action plans should be implemented in the various pilot regions.

Because of the above mentioned reason we defined specialities from three aspects: what should be done/what would be advisable to do:

  • Improvement of railway connections,
  • Improvement of road transport connections, especially with regards to auto bus,
  • for the enhancement of intermodality and co-modality.

Project partners elaborated different action plans for the four pilot regions. These include specific project according to different priorities:

Győr-Dunajská Streda:

 

Komárom-Komárno:


Esztergom-Štúrovo: 

Kassa-Kosice:

 

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy v maďarskom pohraničí

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory Európskej únie (EÚ) vo výške 380.000 eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Tá sa bude týkať regiónov hraničiacich s Maďarskom.

Zdroj: http://www.svetpriemyslu.sk/domaci/stavebnictvi/16-08-2013/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-v-madarskom-pohrani

Inowdesign.com