The Project

KTI Institute for Transport Sciences Non-Profit Ltd. and Institute of Spatial Planning (Bratislava, Slovakia) were awarded in 2012 to implement the project “Improving mobility in the Hungarian-Slovakian region by development of public transport” within the framework of Hungary-Slovakia Cross-border Cooperation Program 2007-2013. The overall objectives of the project are the creation of an integrated public transport system in the Slovakian-Hungarian border region and the support of sustainable transport in the cross-border regions. The project started on 1 September 2012 and lasts for 18 months.

The concrete objectives of the projects are as follows:

  • harmonisation of data collecting methodology, set up of a common transport database;
  • defining transport development objectives based on traffic and passenger surveys, household and border interviews; creation of an Action Plan;
  • data analysis, creation of strategy for a cross-border public transport plan;
  • elaboration of a proposal regarding on the creation of a cross-border transport alliance.

The project at the same time aims to support the cooperation between transport service operators and public transport authorities.

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy v maďarskom pohraničí

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory Európskej únie (EÚ) vo výške 380.000 eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Tá sa bude týkať regiónov hraničiacich s Maďarskom.

Zdroj: http://www.svetpriemyslu.sk/domaci/stavebnictvi/16-08-2013/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-v-madarskom-pohrani

Inowdesign.com